szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/121/08 z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała Nr XIX/121/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr XIV/86/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z § 78 ust. 2 pkt a) Statutu Gminy Szczytna oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz 431),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

W paragrafie 1 uchwały określa się wysokość dodatku funkcyjnego na kwotę 1.500zł.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIV/86/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej przyznano Burmistrzowi Szczytnej dodatek funkcyjny w wysokości 1.200 zł.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, (Dz. U. Nr 73, poz 431) dodatek ten obligatoryjnie należy zwiększyć.

Wynika to z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego (...), w której określono m.in. kwotę dodatku funkcyjnego przysługującego burmistrzowi w gminie do 15 tys. mieszkańców w granicach od 1.500 zł do 1.900 zł.

W związku z tym proponuje się, aby dokonać zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla Burmistrza Szczytnej i ustalić wysokość tego dodatku na minimalnym poziomie 1.500 zł.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r., co zostało zapisane w § 4 uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Czerwca 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014