szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Uzgodnienia (RTI.OS.7615/31/2008)

RTI.OS.7615/31/2008

Szczytna, 2008-08-18.

Wojewoda Dolnośląski
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150) zwracam się o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie”.

Załączniki:
1.Wniosek wraz z informacją o przedsięwzięciu – przesłany pismem z dnia 2008-05-15 Nr RTI.OS.7615/31/2008.
2.Wypis z wyrysem nr 99/08 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przesłany pismem z dnia 2008-05-15 Nr RTI.OS.7615/31/2008.

Do wiadomości:
1.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna.
2-7. strony postępowania.
8.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
9. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Września 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434344