szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/137/08 z dnia 25 września 2008r.

Uchwała Nr XXI/137/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Do załatwiania indywidualnych spraw organu właściwego dłużnika alimentacyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz. 1378 z 2007r. z późn.zm.) upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej.

§ 2

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopada 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570