szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/145/08 z dnia 23 października 2008r.

Uchwała Nr XXII/145/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/141/91 Rady Miejskiej w Szczytnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/141/91 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością gminy .

§ 2

Umowy dzierżawy zawarte na warunkach określonych w uchwale powołanej w § 1 zachowują swoją ważność do dnia ich wygaśnięcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

W/w uchwałą ustalono stawki czynszów dzierżawnych za grunty będące własnością gminy, które w chwili obecnej nie powinny być stosowane. Nowe stawki mogą być ustalone Zarządzeniem Burmistrza, dlatego tez należy uchylić uchwałę z roku 1991.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438031