szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obiewszczenie (RTI.OS.7615/43/2008)

Szczytna, 2008-10-13.

RTI.OS.7615/43/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) informuję, że postanowieniem z dnia 9 października 2008 roku Nr RTI.OS.7615/43/2008 postanowiłem nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa infrastruktury technicznej terenu pomiędzy osiedlem Słonecznym, ul. Szpitalną i ul. M. Konopnickiej w Szczytnej."

Informacja na temat podjętego postanowienia znajduje się w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na tablicy ogłoszeń osiedla mieszkaniowego w Szczytnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421439