szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie (RTI.OS.7615/53/08/2009)

RTI.OS.7615/53/08/2009

Szczytna, 2009-01-06.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) informuję, że postanowieniem z dnia 6 stycznia 2009 roku Nr RTI.OS.7615/53/08/2009 postanowiłem nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rewitalizacja terenów byłego PPH w Szczytnej przy ul. Wolności”.
Informacja na temat podjętego postanowienia znajduje się w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy budynku byłej szkoły).

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Stycznia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431568