szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Wystąpienie (RTI.OS.7615/53/08/2009)

RTI.OS.7615/53/08/2009

Szczytna, 2009-01-09.

W Y S T Ą P I E N I E

Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwracam się o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenów byłego PPH w Szczytnej przy ul. Wolności.
Informuję, iż na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do wystąpienia załączono:
1.Wniosek wraz z informacją o przedsięwzięciu – przesłany pismem z dnia 2008-11-13 Nr RTI.OS.7615/53/2008.
2.Wypis z wyrysem nr 218/08 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przesłany pismem z dnia 2008-11-13 Nr RTI.OS.7615/53/2008.
Otrzymują:
I. Organy uzgadniające:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
II. Strony postępowania:
1.Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja „ Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
2.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4.Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
5.Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
6.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław.
7. inne strony postępowania poprzez obwieszczenie.
8.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
9.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Stycznia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431568