szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/162/2004 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/162/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/90 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw

§ 1

W § 1 pkt. 1/ uchwały Nr X/62/90 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw skreśla się słowo „Studzienną” i wprowadza się w to miejsce słowo „ Studzienno”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/162/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/90 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw

W dniu 18 grudnia 1990 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła uchwałę Nr X/62/90  w sprawie utworzenia sołectw. W paragrafie 1 pkt. 1 uchwały błędnie zapisano nazwę jednej ze wsi wchodzących w skład Sołectwa Chocieszów. W cyt. przepisie jest:
"1/ Sołectwo Chocieszów obejmuje wieś Chocieszów i Studzienną", a winno być:  "1/ Sołectwo Chocieszów obejmuje wieś Chocieszów i Studzienno".
Potwierdzają to m.in. następujące dokumenty:
1)Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr VI/58/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzienno z dnia 28 kwietnia 2003r.,
2)Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie– Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów.
W związku z powyższym, celem uregulowania obecnego stanu, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011