szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVIII/196/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/196/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie  wyodrębnienia w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 1 ust. 1 ustawy   z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§  1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fudnusz sołecki w roku budżetowym 2010.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Maja 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013