szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XI/80/2003 z dnia 30 października 2003 r.

Uchwała Nr  XI/80/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1
W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję lat 2004-2007 zostali wybrani:

A/ Wydział Rodzinny, Wydział Karny:

1.Doskocz Urszula
2.Halemba Marian
3.Król Jerzy
4.Onak Marian

B/ Wydział Pracy:

1.Kacperek Stanisław  - zgłoszony przez związki zawodowe
2.Słatyńska Bożena - zgłoszony przez związki zawodowe
3.Szpanier Marek  - zgłoszony przez terenowy organ administracji rządowej
4.Zagórski Zdzisław  - zgłoszony przez związki zawodowe

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013