szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXX/216/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/216/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia gminy Szczytna wraz z sołectwami Chocieszów, Łężyce, Niwa, Słoszów, Wolany i Złotno do Programu "Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Szczytna wraz z sołectwami Chocieszów, Łężyce, Niwa, Słoszów, Wolany i Złotno przystępuje do Programu "Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim", który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wdraża Regionalny Program "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" od lutego 2009r.
Rady Sołeckie następujących wsi z gminy Szczytna podjęły uchwały o przystąpieniu do Programu i utworzeniu grup odnowy wsi w dniach:
1. 04 marca 2009r. - wieś Niwa
2. 06 marca 2009r. - wsie Chocieszów i Studzienno
3. 07 marca 2009r. - wieś Łężyce
4. 09 marca 2009r. - wieś Słoszów
5. 09 marca 2009r -  wieś Złotno
6. 10 marca 2009r. - wieś Wolany
Gmina Szczytna zgłosiła udział do Programu wraz z ww. sołectwami w dniu 16 marca 2009r.(pismo RTI.SZ - 0710/01/2009).
Formalnie należy przystąpić do Programu poprzez podjęcie uchwały w tej sprawie.
Uczestnictwo Gminy Szczytna wraz z ww. sołectwami pozwoli wziąć udział w konkursach grantowych i pozyskiwać dotacje na realizację programów odnowy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Września 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570