szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieczenie (RTI.OS.7615/53/14/2009)

RTI.OS.7615/53/14/2009

Szczytna, 2009-09-29.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję, że wydałem decyzję z dnia 29 września 2009 roku Nr RTI.OS.7615/14/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Budowa ciągu turystyczno – spacerowego Kamienny Trakt”.
 Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy budynku byłej szkoły).

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Września 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 428024