szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXXIII/226/09 z dnia 16 października 2009 r.

Uchwała nr XXXIII/226/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 16 października 2009 r

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna na lata 2008 - 2013 zmienionej uchwałą nr XXVI/181/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 lutego 2009 roku, uchwałą nr XXVII/191/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2009 roku, uchwałą nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 maja 2009 roku, uchwałą nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2009 roku i uchwałą nr XXXI/218/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr XXIII/155/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2013 załącznik nr1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572