szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIV/237/09 z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr  XXXIV/237/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  29 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie planów pracy Komisji

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie planów pracy Komisji skreśla się zdanie o brzmieniu:
„Październik Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej w zakresie gospodarki finansowej za rok 2008.”

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010