szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXVII/267/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII/267/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szczytnej dotyczącego programu pomocowego dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach na obszarach górskich i podgórskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Szczytnej uważa, że konieczne jest uzupełnienie programu pomocowego skierowanego do rolników utrzymujących krowy w małych stadach, o rolników zamieszkujących województwo dolnośląskie, a szczególnie tereny powiatów Pogórza Sudeckiego, w tym gminy Szczytna.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Szczytnej do przesłania stanowiska do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wiadomości Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Planowana pomoc dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach pomija województwo dolnośląskie. Południowa część województwa dolnośląskiego, zwłaszcza powiaty w rejonach górskich i podgórskich, w tym gminy Szczytna, ze względu na ukształtowanie terenu i przeważającą ilość użytków zielonych, posiada naturalne warunki do hodowli bydła. Nie ujęcie województwa dolnośląskiego w programie wspierającym rolników utrzymujących krowy spowoduje pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i może przyczynić się do dalszego zmniejszenia pogłowia bydła na tych terenach. Uwzględniając powyższe konieczne jest ujęcie w/w programie rolników z rejonu zachodniej Polski, tj. województwa dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Lutego 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572