szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIX/272/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/272/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczytnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 udziela się Burmistrzowi Szczytnej absolutorium za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010