szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XII/ 94 /2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XII/ 94 /2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Szczytnej”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ w związku z uchwałą Nr XXXIV/254/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Szczytnej”,


Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Nadaje się Panu ANTONIEMU HAWAŁEJOWI tytuł „Honorowego Obywatela Szczytnej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Listopad 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013