szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie (RTI.6220.1.2011)

Szczytna, 2011-06-14.

RTI.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję, że wydałem decyzję z dnia 14 czerwca 2011 roku Nr RTI.6220.1.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z przebudową placu przy pręgierzu oraz ciągów pieszych wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Szczytnej z remontem kamiennego muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż staromiejskiej części ul. Kościelnej.”

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421437