szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Burmistrz Szczytnej podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu. Konsultacje będą trwały od 30 kwietnia 2018r. do 21 maja 2017 r.

W podanym terminie można zapoznać się z dokumentami sprawy tj.:
1. Projektem dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
2. Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.

W czasie trwania konsultacji społecznych, uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, w pokoju nr 9 (Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), w dni powszednie, w godzinach urzędowania (tel.74 8683 305 wew. 22)

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres e-mail: ochrona.srodowiska@szczytna.pl podając w temacie „konsultacje społeczne - POŚ”.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030