szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/192/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXIII/192/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 36a ust. 5 pkt. 1 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej wybiera się następujących przedstawicieli:

1.Wojciecha Szlosbergera – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej,
2.Elżbietę Ogrodnik – Radną Rady Miejskiej w Szczytnej,
3.Wiesława Tracza – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013