szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wykaz gruntów do dzierżawy (5 października 2021 r.)

Wykaz Nr 7/2021
gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
z dnia 14 września 2021 r.

§ 1.

BURMISTRZ SZCZYTNEJ podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić z przeznaczeniem na cele rolne, na okres do 31.12.2022 r. niżej wymienioną nieruchomość:

1/ działki nr 225 i nr 226/1, jednostka ewidencyjna Szczytna- miasto obręb ewidencyjny Bobrowniki AM -1, o łącznej powierzchni 0,2583 ha, w tym: Ł/ŁIV 0,06 ha, Ł/ŁIV 0,1983 ha SW1K/00087017/4.

§ 2.

1.Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za w/w grunty w wysokości 400,- złotych rocznie za 1 hektar.
2.Czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniony z podatku VAT.

§ 3.

1.Roczny czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo z góry do dnia 15 marca każdego roku.
2.Pierwszy czynsz dzierżawny (pierwsza umowa) płatny jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.

§ 4.

Stawka czynszu dzierżawnego dla umów zawartych co najmniej na dwa lata może być aktualizowana raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5.

Ustalona w § 2 stawka stanowi cenę wywoławczą w przetargowym trybie wydzierżawiania nieruchomości (gdy o dzierżawę ubiega się więcej niż jeden podmiot).

§ 6.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej do dnia 5 października 2021 r.

§ 7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu do wydzierżawienia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu- termin upływa z dniem 26 października 2021 r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 14 Września 2021 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030