szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wykaz nieruchomości do sprzedaży (13 października 2021 r.)

WYKAZ NR 10/2021 z dnia 22 września 2021 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ), BURMISTRZ SZCZYTNEJ podaje do publicznej wiadomości, że są przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości

lp.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr

ewidencyjny

działki

Powierzchnia

w ha

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

Cena

nieruchomości w zł

1.

Złotno gm. Szczytna

SW1K/00085917/9

22/2

0,20

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

(klasoużytek LsV)

1MN/RM/UT- 5MN/RM/UT tereny zabudowy mieszkaniowej,zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, usługi turystyki oraz 1ZL-9ZL tereny lasów i zadrzewień

30.000,00 zł

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej do dnia 13 października 2021 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1–2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu- termin upływa z dniem 03 listopada 2021r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Września 2021 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 420996