szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
WYKAZ NR 14/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

WYKAZ NR 14/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) BURMISTRZ SZCZYTNEJ podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym – przedłużenie umowy, na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r., nieruchomość stanowiącą część działki 179/1, o powierzchni 0,0450 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Batorów, na składowanie materiałów sypkich.

Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 72,60 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz dzierżawy określony w ust. 1 podlegać będzie waloryzacji począwszy od 1 kwietnia każdego roku jednak nie częściej niż jeden raz w roku
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za ubiegły rok.

Dzierżawca zobowiązany będzie również do ponoszenia opłat za usługi komunalne oraz z tytułu dostarczenia prądu, gazu, wody za odbiór ścieków oraz podatek.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni ( 20 grudnia 2021r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Listopada 2021 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 420997