szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości (24 listopada 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu odbytego w dniu 24 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10,00 w celu sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) ogłaszam, że przedmiotem przetargu było zbycie:

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr22/2 o powierzchni 0,20 ha, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolno- hodowlanych i ogrodniczych, usługi turystyki, tereny lasów i zadrzewień. Księga wieczysta SW1K/00085917/9. Wysokość wadium do przetargu 3.000,zł.

- Ustalone wadium wpłaciła Pani Marta Magdalena Słupska , która została dopuszcza do przetargu. Cena osiągnięta wyniosła 30.300,00 zł.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Grudnia 2021 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030