szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
LVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnej (1 czerwca 2023 r.)

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 14:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie od poprzedniej sesji.
4. Informacja w sprawie działalności spółki Usługi Komunalne sp. z o. o. w Szczytnej za 2022 rok.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac nad zmianą studium rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 kwietnia 2023 r. (sesja nadzwyczajna).
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków ponoszonych przez Gminę Szczytna na utrzymanie świetlic wiejskich w 2022 r.
8. Podjecie uchwał w sprawach:
8.1. poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
8.2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
8.3. zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Stanisław Czarnik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Maja 2023 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435631