szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Wsi (27 września 2023 r.)

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Wsi

Porządek posiedzenia przewiduje:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku.
2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o ochronie zwierząt na terenach wiejskich.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
3.1. wieloletniego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024-2028;
3.2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
3.3. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
3.4. zmiany Uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Wsi
(-) Emil Majcher

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Września 2023 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 424213