szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
LX sesja Rady Miejskiej w Szczytnej (28 września 2023 r.)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 14:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Szczytnej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie od poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2023 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2023 r. (sesja nadzwyczajna).
6. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. wieloletniego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024-2028;
7.2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
7.3. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
7.4. zmiany Uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Stanisław Czarnik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Września 2023 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 424212