szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVI/221/05 z dnia 29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/221/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna za rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna za rok 2004 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Maj 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572