szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVI/222/05 z dnia 29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/222/05   
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna absolutorium za rok 2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Maj 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013