szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Za działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej odpowiada Dyrektor reprezentujący MOK na zewnątrz w oparciu o statut.

W MOK tworzy się dział administracyjny bezpośrednio podległy Dyrektorowi. W/w dział prowadzony jest przez Referenta ds. administracji i rozwoju kultury. Do zadań działu administracyjnego należy:
a) realizacja techniczno-gospodarcza imprez oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu,
b) organizowanie form dochodowych poprzez wykorzystywanie możliwości bazy i sprzętu technicznego,
organizowanie i przygotowywanie imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Szczytna.

W MOK tworzy się dział artystyczny bezpośrednio podległy Dyrektorowi MOK.
Dział artystyczny koordynuje pracę zespołów, sekcji, grup twórczych, odpowiada za terminową realizację prób, zajęć, spotkań, odpowiada za zabezpieczenie techniczne zajęć oraz współpracuje z działem administracji w celu sprawnej realizacji rocznego planu pracy.

Szczegółowy zakres kompetencji, odpowiedzialności i czynności dla stanowisk określa pisemnie dyrektor MOK.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Maj 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435624