szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVII/231/05 z dnia 17 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXVII/231/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez połączenie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie

Na podstawie art. 43 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez połączenie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie.

§ 2

Rada Miejska w Szczytnej stoi na stanowisku, że po dokonanym połączeniu powinno się zapewnić dalsze funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej w ramach nowo powstałej struktury.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Czerwiec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571