szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Zarządzenie Nr 260/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r.

                          Z a r z ą d z e n i e   Nr  260/2005

 

                     Burmistrza Miasta i Gminy w szczytnej

                                z dnia 29 sierpnia 2005r.

                  

          w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

 

 

 

  Na podstawie art. 135 ust, 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.

       o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami)

       Z a r z ą d z a m:

 

                                                                 § 1.

 

      Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

      stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia do:

1)      Rady Miejskiej w Szczytnej,

2)      Regionalnej Izby Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

 

 

                                                                 § 2.

 

 

     Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

 

                                                               § 3.

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Wrzesień 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010