szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
UCHWAŁA NR XIV/100/2003 Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKU

UCHWAŁA NR XIV/100/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003  Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

1.Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy , które  w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się terminy wykonania wydatków, o których mowa w ustępie 1 – według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt. 1, określony  w załączniku Nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 3

Ostateczny termin dokonania wydatków, o których  mowa w § 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2004 r.

§ 4

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w  Szczytnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z niemożliwością wykonania planowanych wydatków w roku 2003 ze względu na długoterminowy okres wykonania postanawia się, że wydatki wykazane w załączniki nie wygasają z upływem roku budżetowego.

pliki do pobrania:


 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011