szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXI/268/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXI/268/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie  przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju poprzez likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału neonatologicznego i oddziału chirurgii ogólnej oraz poradni: dermatologicznej, neurologicznej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 43 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Szczytnej negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju poprzez likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału neonatologicznego i oddziału chirurgii ogólnej oraz poradni: dermatologicznej, neurologicznej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Stycznia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013