szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXII/275/06 z dnia 17 lutego 2006r.

UCHWAŁA NR XXXII/275/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz.1223/

Rada Miejska w Szczytnej uchwala

§ 1

Przyznaje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna p. Edwardowi Kondratiukowi dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2

Dodatek specjalny przyznaje się od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., nie dłużej niż do końca bieżącej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z  § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz.1223/  burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (...).

Dodatek specjalny stanowi obligatoryjną część wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza, a więc i wysokości dodatku specjalnego w granicach określonych prawem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Lutego 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010