szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/116/2004 z dnia 19 lutego 2004r.

Uchwała Nr XVI/116/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Radnemu, któremu  na jego wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za 1 km przebiegu ustalonych na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011