szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIII/283/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.


Uchwała Nr XXXIII/283/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 kwietnia 2006r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy


  
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczono do sprzedaży lokal użytkowy (po bibliotece), znajdujący się w budynku przy ul. Wolności 16. Do chwili obecnej nie zbyto lokalu, mimo organizowanych przetargów i rokowań.
Uchylenie przedmiotowej uchwały, a tym samym wycofanie lokalu użytkowego ze sprzedaży, stworzy możliwość jego przydzielenia do adaptacji na lokal mieszkalny
.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Maja 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572