szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIII/280/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr XXXIII/280/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./                            Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna absolutorium za rok 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Maja 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571